Tuindesign & Architectuur

Tuininrichting en verkoop van tuinmeubelen

In balans

De inrichting van woon-, werk-, recreatie- en natuurgebieden bepaalt in hoge mate het karakter van de buitenruimte. Tuindesign ondersteunt overheden bij het vinden van de juiste balans tussen kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.

Een overzicht van onze werkzaamheden:

 • ontwerpen
 • (her)inrichtingsplannen
 • ontwikkelingsplannen
 • toekomstvisies en beleidsplannen
 • beplantingsplannen
 • groenstructuurplannen
 • groenbeheerplannen
 • technische uitwerkingen
 • bestekken
 • directievoering
 • kostenramingen en begrotingen
 • presentaties

Werkterreinen:

 • stadscentra
 • woongebieden
 • winkelcentra
 • (school)pleinen
 • bedrijventerreinen
 • recreatiegebieden
 • natuurgebieden
 • gemeentelijke groenvoorzieningen
 • rijks- en provinciale groenvoorzieningen